Нощувките през юни отчитат спад от 2.5%

photo_1270954През юни 2014 г. в страната са функционирали 2 661 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване . Броят на стаите в тях е 123.9 хил., а на леглата – 268.5 хиляди. В сравнение с юни 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.5%, а на леглата в тях – с 5.0%. Има още

Реклами