Долината на розите да бъде обособена като туристически район, предвижда проект

Девет туристически района, най-малкият от които да е Долината на розите, предлага проект на Националния център за териториално развитие.

Концепцията за туристическо райониране е по поръчка на Министерството на икономиката и е предвидена в новия Закон за туризма, влязъл в сила през март. Идеята да се обособят туристически райони в страната е с цел формиране на регионални туристически продукти и общ регионален маркетинг и реклама.

Авторите на предложението, което предстои да се обсъжда, са обособили следните туристически райони – Дунав, Стара планина, Долина на розите, Тракия, Родопи, Рила и Пирин, София, Бургас (Южно Черноморие) и Варна (Северно Черноморие).

За всеки от районите експертите предлагат специализация в една основна и  пет – шест допълнителни туристически дейности. Според тях основната специализация на район Дунав трябва да е в културния и круизния туризъм, Долината на розите ще залага на здравния и културния туризъм, Стара планина – на планинския и екотуризма, Тракия – на културния и винения.

В предложението е залегнало Родопите да се специализират в планински и селски туризъм, а Рила и Пирин – в планински и религиозен туризъм. София ще набляга на деловия и културния туризъм, Северното Черноморие – на морския и на спортния туризъм, а Южното – на морския и културния туризъм.

 

Източник: Дневник

Реклами

Разработва се регионален бранд Тракия

Пилотният регионален бранд, който се създава паралелно с национален бранд „България“, ще бъде за регион „Тракия“, с основен град Пловдив, съобщи пред Дарик заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов.

Регионът функционира реално като обособена туристическа дестинация и това е основната причина при избора да се спрем на Пловдив и областта. Освен това, той има потенциал да разкрие страната ни като атрактивна туристическа дестинация, както и да развие и други видове атрактивни туристически продукти, уточни Маринов. Има още