Нова наредба определя реда за категоризация на туристическите обекти

13346_pic_mНа уебсайта на Министерството за туризма е публикуване за обществено обсъждане новата Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.

След изтичането на 14 дневния законов срок, постъпилите предложения ще бъдат обсъдени и обобщени, а наредбата ще бъде предложена за приемане от Министерския съвет.Това е един от основните нормативни актове в сферата на туризма, чието приемане е било забавено с близо 2 години. Има още

В Международен колеж – Добрич ще се обучават корабни готвачи

Центърът за професионално обучение към Международен колеж – Добрич e единственият в страната, получил одобрение от ИА „Морска администрация” за подготовка на корабни готвачи.

Колежът е единственият към момента в страната, който е одобрен за провеждане на подготвителни курсове за корабни готвачи със заповед № 3-324/07.10.2013 на Изпълнителния директор на ИА „Морска администрация” съгласно приетия Национален стандарт за провеждане на обучения в подготвителен курс „Корабен готвач”. Обученията са с продължителност между 484 часа и 191 часа според вида на придобита предходна квалификация за готвач и са интензивни в рамките на около 3 месеца. Има още