Студенти се запознават с римското градоустройство в Никополис ад Иструм

nikopolis ad istrumСтуденти от магистърската програма по „Опазване на културното наследство“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ са изучавали римското градоустройство в античния град Никополис ад Иструм, съобщават от Регионалния исторически музей във Велико Търново, цитирани от БТА. Има още

Реклами