Отбелязваме Световния ден на гората със 7000 залесени фиданки

58361-2

 

 

7000 фиданки от местни видове бяха залесени в рамките на проекта „Опазване и възстановяване на крайречни гори“ от WWF България със съдействието и помощта на Държавно горско стопанство (ДГС) Асеновград и Регионална дирекция на горите (РДГ) Пловдив. В местността Гущерова одая, в защитена зона Река Марица, бяха засадени фиданки от характерните за региона бяла върба, черна топола, черна елша, летен дъб, ясен и бряст.
„Крайречните гори са буквално заплашени от изчезване у нас – казва Нели Дончева, ръководител на програма „Гори“ във WWF-България. “ В миналото те са били изсичани, за да се освободи земя за земеделски дейности или за да бъдат заменени с плантации от хибридни тополи за бързо производство на дървесина. Те обаче са особено важни, защото предпазват от ерозия и наводнения.“

Залесяването на тази територия е значимо и защото се извършва на мястото на хибридни тополови насаждения. Благодарение на отзивчивостта на горското стопанство в Асеновград 14 декара бяха отделени за възстановяване на характерна крайречна гора от приоритетно местообитание 91E0* от екологичната мрежа Натура 2000. Подобен тип гори в България в момента съставляват едва 0,1% от общата горска територия.

„Радваме се, че за Световния ден на гората – 21 март, можем да се похвалим със създаването на нова гора, която тепърва ще допринася за процъфтяването на местните видове растения и животни“ – изтъква Нели Дончева.

През следващите три години предстои полагането на допълнителни грижи за новата гора – отстраняване на плевелите, разрохкване на почвата и поливане на насажденията.

Като част от същия проект в защитена местност Мартен-Ряхово партньорите на WWF от РДГ Русе възстановяват 9,8 ха крайречна гора от черна топола и бяла върба, които също са характерни видове за крайречните гори по поречието на Дунав и притоците му. В защитена зона Река Марица РДГ Пловдив възстановява 12,8 ха крайречни гори от бяла върба, бряст, черна елша и летен дъб.

Проектът „Опазване и възстановяване на крайречни гори“ се изпълнява в партньорство с Изпълнителната агенция по горите, РДГ Русе и РДГ Пловдив и е съфинансиран от инструмента LIFE + на Европейската комисия. Проектът се реализира от септември 2014 до 2019 година.

Източник: Tourist Media

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s