Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2015 г. бележат ръст

traveleuПътуванията на български граждани в чужбина през декември 2015 г. са 309.0 хил., или с 15.4% над регистрираните през декември 2014 година

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Италия – със 79.5%, бившата югославска република Македония – с 69.0%, Испания – с 32.9%, Румъния – с 30.8%, Австрия – с 25.7%, Германия – с 12.5%, Турция – с 11.3%, Гърция – с 10.5%, Сърбия – с 3.8%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Руската федерация – с 15.6%, Франция – с 9.5%, Обединеното кралство – с 8.7%, Полша – с 1.3%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 47.8%, следвани от пътуванията със служебна цел – 29.1%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия – 23.1%. В сравнение с декември 2014 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: със служебна цел – с 26.9%, с цел почивка и екскурзия  – с 20.4%, и с други цели – със 7.4%.

През декември 2015 г. с други цели са били 76.1% от пътуванията към Румъния и 65.3% – към Турция. Пътуванията със служебна цел към Полша са 68.7%, а тези към бившата югославска република Македония с цел почивка и екскурзия са 37.1% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През декември 2015 г. посещенията на чужденци в България са 441.3 хил. или с 2.6% над нивото от декември 2014 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия – с 25.8%, и със служебна цел – с 12.0%, докато тези с други цели намаляват с 12.0%.

От общия брой чужденци, посетили България през декември 2015 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 51.2%, или с 2.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Франция – с 16.8%, Полша – с 16.4%, Обединеното кралство – с 10.8%, Германия – с 6.8%, Чехия – с 2.2%, и други. Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Австрия – с 3.3%, Унгария – с 2.0%, Италия – с 1.8%, Нидерландия – с 1.8%, и други.

Увеличават се посещенията на граждани от групата „Други европейски страни”  – с 9.5%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от бившата югославска република Македония – с 13.5%.

През декември 2015 г. преобладава делът на посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – 47.8%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 35.2%, и със служебна цел – 17.0%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 94.5% от всички посещения на граждани от Израел и 84.4% – от бившата югославска република Македония. Служебните пътувания са 68.2% от всички посещения на граждани от Испания и 52.8% – от Италия, а с други цели са 79.3% от посещенията на граждани от Румъния.

Методологични бележки
При наблюдението и разработката на данните за туризма Националният статистически институт (НСИ) е възприел дефинициите, препоръчани от Световната организация по туризъм и Методологическото ръководство на Евростат. Съгласно тези дефиниции международен турист е всеки посетител, пристигащ в друга страна, която не е страната на неговото постоянно местоживеене, поне за 24 часа, но за не повече от една година, и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане.
Целите на посещение в дадена страна могат да бъдат:
• екскурзия, почивка или развлечения (посещения на културни или исторически забележителности, спортни мероприятия и др.);
• гостуване (при близки или познати);
• служебна цел (командировки, участие в конференции, конгреси и симпозиуми и др.);
• други (образование, лечение и др.).
Статистическите данни за пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи (МВР) и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.
Данните за броя на пътуванията на граждани от Европейския съюз представляват оценки на базата на информация от МВР и летищните власти. Данните за влезлите в страната граждани на „трети страни” са получени директно от МВР. Данните за целите на пътуванията са получени въз основа на регулярно провежданото от НСИ месечно извадково изследване сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.

Източник: Tourist Media

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s