„Японска гравюра XVII – XIX век“ в Художествена галерия „Димитър Добрович“, гр. Сливен

jap gr 1„Японска гравюра XVII – XIX век“ в Художествена галерия „Димитър Добрович“, гр. Сливен
На 21.08.2015г.,петък, в къща „Добрович“, бул. „Цар Освободител“, 13, в 12.00ч. ще бъде открита изложба „Японска гравюра XVII – XIX век“- от фонда на галерията. Официални гости на откриването ще бъдат Негово Превъзходителство, г-н Такаши Коидзуми, посланик на Япония в Република България и инж. Кольо Милев, Кмет на Община Сливен. Чаена церемония със завързани очи ще бъде представена от Диди Дойчинова.

Живей само за момента,
Обръщай внимание на красотата на луната,
снега, цветовете на сливите и кленовите листа,
разпева на птиците.
Наслаждавай се на виното,
Развличай се.
Не се задълбочавай в нищетата,
Гледай я право в лицето.
Отхвърли унинието.
Живей свободно, пътувайки по течението
– ето това се нарича Укиьо – е.
Асаи Рей
„Разкази за изменчивия свят“, 1661

Корените на гравюрата на дърво „укиьо-е“ са в традицията на японското средновековно изкуство.
Под влияние на будизма и даоизма, които идват от континента, японецът възприема като даденост природата така, както е поднесена от нейния създател. Чувства я като част от себе си. Живее с нейните настроения. Човекът усеща себе си като участник в един процес, на който е присъщ стремежът към самоусъвършенстване, към избавление от страданието и достигането на крайната цел – вечният покой и Нирвана.
Майсторите на гравюрата „укиьо-е“ насочват вниманието си към нови за времето си сюжети и теми от заобикалящия свят.
В японското изобразително изкуство и литература всички състояния на човека и явления в природата се предават по особено емоционален начин. Тези качества и високата художествена стойност на гравюрите “укиьо-е” впечатляват артистичните среди в Европа, които ги налагат като модно течение и обогатяват значително пластичния език на европейското изкуство от края на XIX и началото на XX век.
Сбирката „Японски гравюри“ в Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен включва 30 творби от Хирошиге, Хокусай, Кониоши, Кунисада, Тойокуни І, Тойокуни ІІІ, Йошитоса и др. от циклите: „Петдесет и три спирки по пътя за Токайдо“, „Сто пейзажа от знаменитите места в Едо“, „Известни места от източната столица“ /на Хирошиге/;
„Japanese Engraving XVII – XIX Century“ in “Dimitar Dobrovich” Art Gallery
On the 21st of August, 2015-Friday, in the “Dobrovich” house-13 “Tzar Osvoboditel” Blv, Sliven, at 12.00a.m., an exhibition “Japanese Engraving XVII – XIX Century” from the Gallery’s fund will be opened. His Excellency Mr. Takashi Koizumi, ambassador of Japan in the Republic of Bulgaria and Eng. Kolyo Milev, Mayor of the Municipality of Sliven will be official guests of the opening. A blindfolded tea ceremony will be presented by Didi Doichinova.

Live only for the moment,
Pay attention to the beauty of the Moon,
snow, blossoms of the plums and the maple leaves,
birds’ pre-singing.
Enjoy the wine,
Amuse yourself.
Do not delve into the misery,
Look at it straight into the face.
Reject despondency.
Live freely, travelling along
– this is called Ukiyo-e.
Asay Rey
„Stories for the volatile world“, 1661

The roots of the wood engraving “ukiyo-e” are in the tradition of the Japanese medieval art.
Under the influence of Buddhism and Taoism, which come from the continent, the Japanese accepts nature as given, in the way it has been presented by its Creator. The Japanese feels it as a part of himself. He lives with its moods. The person feels himself as a participant in a process that has inherent striving towards perfection, towards release from suffering and reaching the final goal-eternal peace and Nirvana.
The masters of “ukiyo-e” engraving direct their attention towards new-for-the-time plots and topics from the surrounding world.
In the Japanese art and literature all states of the human being and phenomena in nature have been conveyed in an utterly emotional way. These qualities and the high artistic value of the “ukiyo-e” engravings impress the artistic circles in Europe that impose them as a modern trend and enrich considerably the plastic language of the European art of the end of the XIX and the beginning of the XX century.
The collection “Japanese engravings” in the “Dimitar Dobrovich”-Sliven Art Gallery includes 30 works of Hiroshige, Hokusai, Konioshi, Kunisada, Toyokuni I, Toyokuni III, Yoshitosa and others from the cycles: „Fifty-three stops on the way to Tokaido“, „Hundred landscapes from the famous places in Edo“, „Famous places from the Eastern capital“ /of Hiroshige/;

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s