Съдбата на туризма зависи от управлението на качеството и устойчивото развитие

Най-добрият стимул за развитие е конкуренцията, и то на основата на качество. Инициативата за създаване на национални системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие в туризма идва в точния момент – когато бизнесът, притиснат от кризата, няма нито ресурси, нито импулс за промяна, а забавянето би било пагубно за развитието му. Макар да очакват, че процесът по въвеждане и утвърждаване на националните системи за сертифициране ще е труден и продължителен, 60% от предприятията и 74% сдруженията в туризма подкрепят идеята. Основният им мотив – необходимостта България да поеме своя път на успешна туристическа дестинация сега.  Това бе съобщено днес на пресконференция на тема „Висококачествена туристическа услуга и устойчиво развиващи се предприятия в туризма – мисия възможна“, проведена в рамките на проект по договор BG161PO001/3.3-01/2008/001-09 „Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия” на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, финансиран по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

Реалистично е да се очаква в краткосрочен план системите да обхванат малко под 3% от фирмите в туризма, или около 1000 предприятия. В дългосрочна перспектива те могат покрият около 30% от компаниите, или над 12 000 фирми. България се нуждае от собствена система, която да отговаря на условията, в които се развива бизнесът тук, стъпвайки на най-добрите и работещи чужди системи на най-успешните дестинации.

По време на пресконференцията бяха представени за първи път видимите елементи на националните системи за сертифициране в туризма – проектите на национален знак за качество и национален знак за устойчиво развитие.

Обобщените резултати от проведените проучвания сред 600 туристически предприятия, 54 сдружения в туризма, интервютата с ключови експерти в бранша, както и осъществените 12 фокус групи и 15 регионални кръгли маси с представители на заинтересованите страни, показват, че към момента липсват обективно измерими показатели за оценка на качеството в туризма, стандартизацията и сертификацията, както и ползите от тях са непознати, а бизнес средата – партньори, доставчици и потребители, не провокира промени в пазарното поведение на предприятията. Националните системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие са възможност за позитивна промяна в туристическата индустрия на национално ниво чрез признати в световен мащаб, работещи механизми.

Обвързаните с туризъм дейности осигуряват заетост на 11,8% от работещите у нас (общо заетите в сектора в страната през миналата година са 364 000, по данни на Световния съвет по туризъм и пътувания.). Пряко заети в сектора са били 3,3% от работещите (101 000 работни места). Общият дял на туризма формира 12,9% от БВП за м.г. или 9, 908. 3 млн. лв. Статистката показва, че въпреки световната икономическа и финансова криза, през последните години българският туризъм показва добри резултати и ръст както при броя туристи, посетили страната, така и при приходите от туризъм. Постоянното повишаване на конкурентоспособността на българския туристически продукт е от ключово значение за затвърждаване и разширяване на позициите на България на световния туристически пазар като предпочитана туристическа дестинация.

Пресконференцията е организирана в рамките на договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-09 „Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия” на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, финансиран по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национа-лен маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Организатор: Обединение „Консултанти за сертифициране на качеството в туризма“ (КСКТ), в състав: ЕСТАТ ООД, Международна асоциация за качество ЕООД, Интелдей Солушънс АД, с подизпълнител TCI Research Ltd., изпълнител на обществена поръчка с предмет “Проучване на нагласите на туристическите предприятия, разработване на предложения за национални системи за доброволно сертифициране на качеството и устойчивото развитие, и тяхното популяризиране“, възложена съгл. договор BG161PO001/ 3.3-01/2008/001-09-U-013 в рамките на проект №BG161PO001/3.3-01/2008/001-09 „Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия”.

 

Източник: Tourist Media

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s